Badania

Laboratorium Badawczo-Rozwojowe Print Coatings Polska Sp. z o.o. wykonuje kompleksowe badania laboratoryjne zgodnie z Rozporządzeniem WE nr 1935/2004 z dnia 27 października 2004 r. dotyczącym materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Nasze badania obejmują:

1. Badania wyrobów z tworzyw sztucznych

 • Migracja globalna
 • Migracja specyficzna
 • Zawartość ftalanów, bisfenolu A i olejów mineralnych
 • Zawartość formaldehydu
 • Lotnych związków organicznych (LZO)
 • Nielotnych związków organicznych

2. Badania wyrobów z papieru i tektury

 • Migracja globalna
 • Zgodność z zaleceniem XXXVI BFR
 • Zawartość olejów mineralnych

3. Badania polimerów

 • Rozkładu polimerów
 • Określenie uśrednionej masy cząsteczkowej

4. Badania właściwości fizycznych takich jak:

 • Tarcie
 • Rozciąganie
 • Zgniatanie
 • Uginanie
 • Oznaczanie współczynnika adhezji podłoży drukarskich

Analizy jakościowe i ilościowe zgodnie z europejskimi normami przeprowadzane są na certyfikowanych urządzeniach analitycznych i fizykochemicznych wysokiej jakości takich jak:

 • Chromatograf gazowy sprężony ze spektrometrem mas, detektor płomieniowo-jonizacyjny do oznaczeń jakościowych i ilościowych oraz przystawka Headspace do analizy fazy nadpowierzchniowej
 • Chromatograf cieczowy z detektorem oraz chromatograf żelowy z detektorem do oznaczeń jakościowych i ilościowych
 • Maszyna do nakładania próbnych przedruków fleksograficznych z lampą UV LED
 • Tunel laboratoryjny z lampą tradycyjną UV oraz lampą UV LED
 • Automatyczny system do ekstrakcji na fazie stałej (SPE) oraz system zatężenia/odparowywania
 • Najnowocześniejsza maszyna wytrzymałościowa marki Shimadzu AG X plus, gwarantująca rzetelność oraz powtarzalność pomiarów

Jakość naszych lakierów i powtarzalność produkcyjną potwierdzają certyfikaty ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 oraz nasi klienci w codziennej praktyce drukarskiej.

 

Kontakt:
Print Coatings Polska Sp. Z o. o.
Laboratorium Badawczo Rozwojowe
Telefon: + 48 660 728 636
e-mail: labBR@printcoatings.pl

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart