Badania

Print Coatings Polska Sp. z o.o. jest producentem wysokiej jakości lakierów dla wszystkich segmentów rynku w branży poligraficznej. W 2019 roku rozpoczęliśmy działalność komercyjną w zakresie prowadzenia badań zadrukowanych podłoży a od 2021 roku Laboratorium Badawczo-Rozwojowe Print Coatings Polska Sp. Z o. o. pracuje w systemie PN-EN ISO 17025:2018-02, oraz uzyskało akredytację AB1797 z Polskiego Centrum Akredytacji na badania migracji globalnej. Wykonujemy kompleksowe badania materiałów do kontaktu z żywnością zgodnie z Rozporządzeniem WE nr 1935/2004 z dnia 27 października 2004 r. dotyczącym materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Nasza dewiza to indywidualne podejście do klienta, jakość i rzetelność.


Główne kierunki naszych badań obejmują:

1. Akredytowane badania wyznaczania migracji globalnej

2. Badania wyrobów z tworzyw sztucznych oraz papieru i tektury

 • badania migracji specyficznej
 • zawartość bisfenolu A i olejów mineralnych (MOSH/MOAH/PAH)
 • zawartość formaldehydu
 • zawartość lotnych związków organicznych (LZO)
 • zawartość nielotnych związków organicznych

3. Badania polimerów

 • rozkład wielkości polimerów
 • wyznaczanie uśrednionej masy cząsteczkowej

4. Badania fizykochemiczne

 • wyznaczanie statycznego i dynamicznego współczynnika tarcia (COF)
 • rozciąganie materiałów
 • zgniatanie materiałów
 • wyznaczanie współczynnika adhezji podłoży drukarskich


Analizy jakościowe i ilościowe przeprowadzane są zgodnie z normami, na certyfikowanych urządzeniach analitycznych i fizykochemicznych wysokiej jakości, takich jak:

 • Chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrem mas, oraz z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym do oznaczeń jakościowych i ilościowych, wraz z przystawką Headspace do analizy fazy nadpowierzchniowej
 • Chromatograf cieczowy z detektorem DAD oraz chromatograf żelowy z detektorem ELSD do oznaczeń jakościowych i ilościowych
 • Maszyna do nakładania próbnych przedruków fleksograficznych z lampą UV LED
 • Tunel laboratoryjny z lampą tradycyjną UV oraz lampą UV LED
 • Automatyczny system do ekstrakcji na fazie stałej (SPE) oraz system zatężenia/odparowywania
 • Maszyna wytrzymałościowa marki Shimadzu AG X plus


Wszystkich zainteresowanych badaniami prosimy o kontakt

Akredytowane Laboratorium Badawczo-Rozwojowe
Print Coatings Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
20-150 Lublin
ul. Ceramiczna 7
NIP: 712 298 11 84
tel. +48 660 728 636
e-mail: labBR@printcoatings.pl

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart